Retouren


U heeft 14 dagen om te beslissen of u het product wil houden, ingaande op de dag dat u de bestelling ontvangen heeft.
Indien u een product wilt retourneren, kunt u eenvoudig een afspraak maken met ons.

U kunt ons bereiken via:

E-mail: info@fitslapen

Postadres: Fitslapen.nl, Grootweg 19, 1647CN  Berkhout

We vragen u om uw factuurnummer, naam en adres te vermelden.
U hoeft geen reden op te geven van uw retourzending, maar we zijn wel benieuwd naar uw reden.
Het helpt ons om de kwaliteit hoog te houden van zowel de service als de produkten.

 

Hoe retourneren:

U kunt het produkt dat u wilt retourneren binnen 14 dagen terugsturen, bij voorkeur in dezelfde verpakking waarmee het gekomen is, of een vergelijkbare verpakking. Het produkt dient compleet, schoon, ongebruikt en onbeschadigd te zijn.

In overleg met u kunnen de retouren ook bij u thuis worden opgehaald. Hier zijn echter wel kosten aan verbonden die per produkt kunnen verschillen en u vooraf te weten krijgt. Het retouradres krijgt u direct na uw aanmelding. De kosten voor het retour zenden zijn voor uw rekening.

De aankoopprijs van het produkt krijgt u binnen 30 dagen teruggestort op uw rekening.

 

Herroepingsrecht

ARTIKEL 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


ARTIKEL 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.Alle "matrassen op maat" die worden speciaal voor u gemaakt, en deze zijn confom 8.2a uitgesloten van het herroepingsrecht.


Retour oude matrassen

U dient zelf voor de afvoer van uw oude matras te zorgen. Deze worden niet door ons meegenomen.